Tylko najnowsze wiadomości branżowe. Zaglądaj codziennie

Księgi rachunkowe

Zaliczka w walucie obcej w księgach rachunkowych

Coraz częściej podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają problem z zaliczkami, które są wpłacane w walucie obcej. Zaliczki takie wpłaca się na poczet dostawy, nietypowa waluta sprawia jednak, że ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych staje się zadaniem dość...

Zobacz

Przekształcenie spółki a kwestie związane z księgami...

Gdy mamy do czynienia ze zmianą formy prawnej spółki, powinniśmy mieć świadomość tego, że jest to również przesłanka do tego, aby dokonać zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych. Mamy jednak do czynienia z procedurą dość pracochłonną i skomplikowaną, nie powinno więc dziwić...

Zobacz