Tylko najnowsze wiadomości branżowe. Zaglądaj codziennie

Rachunkowość budżetowa

Sprawozdanie finansowe w przypadku wystąpienia nadwyżki...

-- Według obowiązującego prawa, każda agencja wykonawcza, która w rozliczeniu rocznym osiągnęła nadwyżkę finansową, zobligowana jest do odprowadzenia jej do budżetu państwa. Niemniej jednak, prezentacja nadwyżki środków finansowych w przypadku sprawozdania finansowego agencji...

Zobacz

Nadwyżka środków w agencji wykonawczej

Ustawodawstwo przewiduje, że w sytuacji, w której agencja wykonawcza na koniec roku posiada nadwyżkę finansową, konieczne jest odprowadzenie jej do budżetu państwa. Niestety, nie zawsze za jasne można uznać zasady w oparciu o które powinna być prezentowana wspomniana nadwyżka w...

Zobacz

Jednostki budżetowe wobec podatku VAT

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z państwowymi i samorządowymi jednostkami budżetowymi, czy też analizujemy sytuację samorządowych zakładów budżetowych, powinniśmy mieć świadomość tego, że kwestie związane zarówno z rozliczeniami VAT, jak i z ewidencją księgową tego...

Zobacz

Finanse publiczne - konsolidacja bez hamowania wzrostu

Jeśli chodzi o finanse publiczne to panujący kryzys doprowadził do wielu reform, które miały sprawić, że to zarządzenie będzie lepsze. Ciągle jednak finanse w naszym kraju mają wiele problemów i wyzwań. Dlatego też ciągle pracuje się nad różnego rodzaju wyzwaniami, które mają...

Zobacz

Finanse publiczne

Kryzys, który panuje na świecie doprowadził do tego, że w zakresie finansów publicznych zaczęto wprowadzać różnorakie reformy, dzięki którym zarządzenie finansami miało się polepszyć. Niestety, jeśli chodzi o finanse publiczne w naszym kraju to nadal jest wiele problemów i ciągle...

Zobacz

Problem rozliczeń i ewidencji księgowej VAT w jednostkach...

Gdy mówimy zarówno o rozliczeniach VAT, jak i o ewidencji księgowej operacji tego typu przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez samorządowe zakłady budżetowe, musimy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z dość złożonym problemem. Do niedawna nie...

Zobacz