Problem rozliczeń i ewidencji księgowej VAT w jednostkach budżetowych

Problem rozliczeń i ewidencji księgowej VAT

Gdy mówimy zarówno o rozliczeniach VAT, jak i o ewidencji księgowej operacji tego typu przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez samorządowe zakłady budżetowe, musimy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z dość złożonym problemem. Do niedawna nie kwestionowano podmiotowości podatkowo-prawnej jednostek tego typu, w 2013 roku doszło…

czytaj więcej

Jednostki budżetowe wobec VAT

Jednostki budżetowe wobec VAT

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z państwowymi i samorządowymi jednostkami budżetowymi, czy też analizujemy sytuację samorządowych zakładów budżetowych, powinniśmy mieć świadomość tego, że kwestie związane zarówno z rozliczeniami VAT, jak i z ewidencją księgową tego rodzaju operacji są, nie bez przyczyny, określane często mianem skomplikowanych. Do pewnego…

czytaj więcej

Finanse publiczne – konsolidacja bez hamowania wzrostu

Finanse publiczne konsolidacja bez hamowania wzrostu

Jeśli chodzi o finanse publiczne to panujący kryzys doprowadził do wielu reform, które miały sprawić, że to zarządzenie będzie lepsze. Ciągle jednak finanse w naszym kraju mają wiele problemów i wyzwań. Dlatego też ciągle pracuje się nad różnego rodzaju wyzwaniami, które mają być rozwiązane na drodze nowoczesnych pomysłów w związku…

czytaj więcej

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Kryzys, który panuje na świecie doprowadził do tego, że w zakresie finansów publicznych zaczęto wprowadzać różnorakie reformy, dzięki którym zarządzenie finansami miało się polepszyć. Niestety, jeśli chodzi o finanse publiczne w naszym kraju to nadal jest wiele problemów i ciągle trzeba szukać rozwiązań, dzięki którym będzie można lepiej sobie z…

czytaj więcej

Zawód księgowego bardziej doceniany

Zawód księgowego bardziej doceniany

Zmiany gospodarcze, które dotyczą naszego kraju sprawiają, że coraz więcej pracodawców ma świadome podejście co do zwiększenia swoich zespołów pracowniczych. Przedsiębiorcy którzy się rozwijają zdają sobie sprawę z tego, że obecnie potrzeba dobrych pracowników. Jednocześnie to jednak będzie się wiązało z wynagrodzeniem dla takich pracowników. Doskonałym przykładem są miedzy innymi…

czytaj więcej

Kobiety pracujące w księgowości zarabiają więcej od mężczyzn

Kobiety pracujące w księgowości zarabiają więcej od mężczyzn

Od lat badania pokazują, że zarobki kobiet są niższe niż zarobki mężczyzn. Badania pokazują, że w zeszłym roku była to kwota nawet o 1000 złotych brutto mniej niż w przypadku mężczyzn. Są jednak takie profesje, które są wyjątkiem i kobiety zarabiają tam więcej. Kobiety specjalizujące się księgowości najczęściej mogą oczekiwać…

czytaj więcej

Charakter odpowiedzialności karnoskarbowej księgowego

Charakter odpowiedzialności karnoskarbowej ksiegowego

Przepisowa prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wywiązywania się z wielu zadań, wśród których na szczególną uwagę zasługuje prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na ogół obowiązek ten spoczywa na barkach księgowego, choć może się nim zajmować także inna osoba uprawniona. Niestety, wystarczy, że ten czynnik zawiedzie, a niemal natychmiast nad…

czytaj więcej

Przekształcenie spółki a kwestie związane z księgami rachunkowymi

Przekształcenie spółki a kwestie związane z księgami rachunkowymi

Gdy mamy do czynienia ze zmianą formy prawnej spółki, powinniśmy mieć świadomość tego, że jest to również przesłanka do tego, aby dokonać zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych. Mamy jednak do czynienia z procedurą dość pracochłonną i skomplikowaną, nie powinno więc dziwić to, że ustawa o rachunkowości przewiduje w takim wypadku…

czytaj więcej

Przegląd sposobów opodatkowania przedsiębiorców

Przegląd sposobów opodatkowania przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych cech, które są charakterystyczne dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ta, która wiąże się z umożliwieniem za jej pośrednictwem dokonania wyboru sposobu opodatkowania, które może być związane nie tylko ze skalą podatkową, ale również ze stawką liniową. Okazuje się przy tym, że choć mamy do czynienia…

czytaj więcej