Rachunkowośc budżetowa

Jednostki budżetowe wobec VAT

Jednostki budżetowe wobec VAT

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z państwowymi i samorządowymi jednostkami budżetowymi, czy też analizujemy sytuację samorządowych zakładów budżetowych, powinniśmy mieć świadomość tego, że kwestie związane zarówno z rozliczeniami VAT, jak i z ewidencją księgową tego rodzaju operacji są, nie bez przyczyny, określane często mianem skomplikowanych. Do pewnego momentu w polskim prawie obowiązywała …

Jednostki budżetowe wobec VAT Read More »

Finanse publiczne konsolidacja bez hamowania wzrostu

Finanse publiczne – konsolidacja bez hamowania wzrostu

Jeśli chodzi o finanse publiczne to panujący kryzys doprowadził do wielu reform, które miały sprawić, że to zarządzenie będzie lepsze. Ciągle jednak finanse w naszym kraju mają wiele problemów i wyzwań. Dlatego też ciągle pracuje się nad różnego rodzaju wyzwaniami, które mają być rozwiązane na drodze nowoczesnych pomysłów w związku z prowadzonymi reformami. Rekomendacje przygotowane …

Finanse publiczne – konsolidacja bez hamowania wzrostu Read More »

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Kryzys, który panuje na świecie doprowadził do tego, że w zakresie finansów publicznych zaczęto wprowadzać różnorakie reformy, dzięki którym zarządzenie finansami miało się polepszyć. Niestety, jeśli chodzi o finanse publiczne w naszym kraju to nadal jest wiele problemów i ciągle trzeba szukać rozwiązań, dzięki którym będzie można lepiej sobie z nimi radzić. Oczywiście wprowadza się …

Finanse publiczne Read More »

Sprawozdanie finansowe w przypadku wystąpienia nadwyżki środków - agencja wykonawcza

Sprawozdanie finansowe w przypadku wystąpienia nadwyżki środków – agencja wykonawcza

 Według obowiązującego prawa, każda agencja wykonawcza, która w rozliczeniu rocznym osiągnęła nadwyżkę finansową, zobligowana jest do odprowadzenia jej do budżetu państwa. Niemniej jednak, prezentacja nadwyżki środków finansowych w przypadku sprawozdania finansowego agencji wykonawczej kieruje się kilkoma istotnymi zasadami. Nim jednak przyjrzymy się obowiązującym normom, warto przyjrzeć się samej agencji wykonawczej. T ermin definiuje ustawa o …

Sprawozdanie finansowe w przypadku wystąpienia nadwyżki środków – agencja wykonawcza Read More »

Nadwyżka środków w agencji wykonawczej

Nadwyżka środków w agencji wykonawczej

Ustawodawstwo przewiduje, że w sytuacji, w której agencja wykonawcza na koniec roku posiada nadwyżkę finansową, konieczne jest odprowadzenie jej do budżetu państwa. Niestety, nie zawsze za jasne można uznać zasady w oparciu o które powinna być prezentowana wspomniana nadwyżka w przypadku przygotowania przez agencję wykonawczą sprawozdania finansowego. Na szczęście, mówimy o problemie, który można stosunkowo …

Nadwyżka środków w agencji wykonawczej Read More »