Finanse publiczne – konsolidacja bez hamowania wzrostu

Jeśli chodzi o finanse publiczne to panujący kryzys doprowadził do wielu reform, które miały sprawić, że to zarządzenie będzie lepsze. Ciągle jednak finanse w naszym kraju mają wiele problemów i wyzwań. Dlatego też ciągle pracuje się nad różnego rodzaju wyzwaniami, które mają być rozwiązane na drodze nowoczesnych pomysłów w związku z prowadzonymi reformami. Rekomendacje przygotowane między innymi przez OECD zakładają, że w Polsce powinno się wprowadzić równowagę między wydatkami publicznymi i wzrostem gospodarczym.

Można powiedzieć, że kryzys globalny doprowadził do sytuacji, w której rozpoczęły się ważne zmiany dla zarządzenia finansami publicznymi. Jest mniej zasobów w związku z tym resorty finansów obecnie musza szukać dla siebie rozwiązań, dzięki którym to zarządzenie zasobami będzie łatwiejsze. W ministerstwach szuka się obecnie strategii, dzięki której będzie łatwiej zarządzać zasobami. Przeprowadzone badania wskazują, że jest bardzo duży problem z wykorzystywaniem informacji, dzięki którym zarządzenie finansami mogłoby być łatwiejsze. W rzeczywistości podchodzi się w zły sposób do danych, które otrzymujemy a to w dalszej perspektywie sprawia, że trudno nimi zarządzać. Te ograniczenia prowadzą do różnych problemów z którymi na całym świecie nie można sobie poradzić. W ramach walki z kryzysem pojawia się również kwestia zatrudnienia w sektorze publicznym. Zmniejsza się zatrudnienie w taki sposób, by doprowadzić do zmniejszenia płac i zbliansowania możliwych wydatków w takim resorcie. Rząd niestety nie radzi sobie również z pasywnym publikowaniem materiałów, które odnoszą się do jego działań, w ten sposób jest problem z dotarciem do opinii publicznej i rozumieniem finansów rządowych. Dlatego różnego rodzaju zespoły finansowe przy rządzie muszą szukać dla siebie różnych rozwiazań, dzięki którym będzie między innymi można liczyć na lepszą komunikację i lepsze osiągnięcia niż we wcześniejszych fazach zarządzania finansami. Zakłada się, że wszystkie europejskie rządy powinny nadal pracować nad tym, by tempo zmian i reform było utrzymane. Trzeba dążyć do sytuacji, w której zarządzenie finansami w państwie stało się najważniejszą funkcją w państwie. Należy także doskonalić technologie, dzięki którym to zarządzenie stanie się łatwiejsze. Prowadzone przez ekspertów z firmy Deloitte badania pokazują, że można wprowadzić zmiany miedzy innymi w czterech kierunkach, dzięki którym będzie można lepiej zarządzać wydatkami publicznymi. Trzeba między innymi troszczyć się o zwiększenie wymiany doświadczeń między różnymi krajami.

Resorty w ten sposób dowiedzą się jakie zmiany mogą wprowadzić Rządy powinny dobrze dobierać sobie pracowników, którzy będą pracowali w ramach finansów publicznych. Jest to ważna sprawa ponieważ tak naprawdę od tego będzie zależeć czy praca takich resortów będzie właściwa. Trzeba wypracować metody dla obywateli, dzięki którym będą lepiej informowani o kwestiach, które związane są z finansami i mają dla nich istotne znaczenie. Badania pokazują, że trzeba także pomyśleć o tym, by rozpocząć inwestycje, które będą gwarantowały, że w przyszłości będzie lepsze przywództwo w ramach finansów publicznych. Chodzi o przygotowanie tory działań, który sprawi, że finanse publiczne staną się dla rządów dużo ważniejsze będą się one starały o odpowiednią dla nich strategię. Dzięki temu może się szybko okazać, że wyniki przy zarządzaniu finansami publicznymi będą dużo lepsze.