sprzedaż firm dokumentacja

Jakie dokumenty powinny być przygotowane do sprzedaży firmy?

Jakie dokumenty przygotować do sprzedaży firmy?

Jeśli planujesz sprzedaż swojej firmy, ważne jest, aby dokładnie przygotować dokumentację sprzedażową. Dzięki temu będziesz mógł osiągnąć jak najwyższą cenę za swoją firmę i uniknąć problemów w przyszłości. W tym artykule omówimy, jakie przykładowe dokumenty powinny zostać przygotowane przed sprzedażą firmy oraz jak je zorganizować.

Sprzedaż firm a  przygotowanie dokumentacji przed transakcją?

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przed sprzedażą firmy jest niezbędne, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości oraz uzyskać jak najwyższą cenę za swoją firmę. Kupujący z pewnością będą chcieli przejrzeć dokładną dokumentację, która pozwoli im na ocenę aktualnej sytuacji finansowej i prawnej firmy. Jeśli nie będziesz miał wszystkich wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne, może to prowadzić do obniżenia ceny lub nawet zniechęcenia potencjalnych kupujących.

Lista przykładowych dokumentów potrzebnych do sprzedaży firmy

Sprzedaż firm wymusza na właścicielach przygotowanie listy przykładowych dokumentów (powinny one zostać przygotowane przed sprzedażą firmy):

 1. Bilanse oraz rachunki zysków i strat za ostatnie trzy lata.
 2. Zestawienia obrotów i sald na koniec ostatniego roku obrotowego.
 3. Deklaracje podatkowe, interpretacje indywidualne oraz protokoły z przeprowadzonych kontroli podatkowych.
 4. Umowy z klientami i dostawcami.
 5. Umowy najmu, dzierżawy i leasingu.
 6. Umowy o pracę oraz listy płac za bieżący rok.
 7. Polisy ubezpieczeniowe.
 8. Opinie biegłego rewidenta lub/i doradcy podatkowego.
 9. Plan biznesowy lub strategia rozwoju firmy.
 10. Wszystkie dokumenty dotyczące własności intelektualnej, takie jak patenty, znaki towarowe czy prawa autorskie.

Krok po kroku – jak przygotować dokumenty do sprzedaży firmy?

 1. Przegląd wszystkich dokumentów

Na początku należy przeglądnąć wszystkie dokumenty, jakie posiada firma i upewnić się, że są one aktualne i kompletnie wypełnione. W wielu przypadkach sprzemoże pojawić się problem braku elektronicznej dokumentacji.

 1. Dokumentacja finansowa

Kolejnym krokiem jest zebranie całej dokumentacji finansowej, takiej jak bilanse oraz rachunki zysków i strat za ostatnie trzy lata. Warto również przygotować raporty z audytu finansowego oraz opinie biegłego rewidenta lub/i przeprowadzonego audytu podatkowego przez doradce podatkowego.

 1. Umowy z klientami i dostawcami

Sprzedaż firm wiąże się również z przygotowaniem umów z klientami i dostawcami, które są ważne dla funkcjonowania firmy. W tym celu warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie umowy są zgodne z obowiązującym prawem.

4. Umowy najmu, dzierżawy i leasingu

Jeśli firma korzysta z wynajmowanych lokali, warto przygotować umowy najmu oraz potwierdzenia opłat za wynajem. Istotne również będą umowy leasingowe (leasing operacyjny czy leasing finansowy)

 1. Dokumentacja pracownicza

Ważnym elementem dokumentacji jest również dokumentacja pracownicza. Sprzedaż firm determinuje w tym zakresie przygotowanie list płac oraz umów o pracę. Zawsze przy due diliigence potencjalny kupujący dokona weryfikacji prawidłowości prowadzenia teczek pracowniczych. W przypadku posiadania pracowników zagranicznych, konieczne może być złożenie deklaracji podatkowych i składanie ZUS-owi odpowiednich dokumentów.

 1. Polisy ubezpieczeniowe

Należy pamiętać o zebraniu wszystkich polis ubezpieczeniowych, jakie posiada firma. W szczególności interesujące będą polisy z zakresu ubezpieczeń majątkowych, OC  i zabezpieczenia realizacji kontaktów.

 1. Plan biznesowy lub strategia rozwoju firmy

Kolejnym ważnym dokumentem jest plan biznesowy lub strategia rozwoju firmy. Dzięki temu kupujący będą mieli lepsze pojęcie o przyszłych planach i celach firmy. Przedstawione w dokumentach plany mogą w istotny sposób wpłynąć na postrzeganie firmy w przyszłości, jej rynku docelowego oraz potencjału związanego z obecnymi i przyszłymi klientami. Z pewnością jest to istotny aspekt do rozpatrzenia przez potencjalnego kupującego.

 1. Własność intelektualna

Ostatnim ważnym elementem dokumentacji są dokumenty dotyczące własności intelektualnej. Należy przygotować wszystkie dokumenty dotyczące patentów, znaków towarowych czy praw autorskich. Nie bez znaczenia są również prowadzone prace badawczo-rozwojowe i związany z nimi potencjał (w przyszłości mogą przełożyć się na prawa własności intelektualnej).

Sprzedaż firm -najczęstsze błędy popełniane przy przygotowaniu dokumentacji sprzedażowej firmy

 1. Brak aktualizacji dokumentacji

Wielu właścicieli firm nie aktualizuje dokumentacji przez długi czas i przygotowuje ją dopiero w momencie sprzedaży firmy. Jest to bardzo duży błąd, ponieważ dokumentacja musi być aktualna i kompletna. Nie wolno również tworzyć nowej dokumentacji która nie odzwierciedla realnego biznesu. Nie wolno fałszować dokumentacji.

 1. Brak konsultacji z prawnikiem i doradcą podatkowym

Właściciele firm często przygotowują dokumentację bez konsultacji z prawnikiem i doradcą podatkowym. Może to prowadzić do popełnienia błędów lub nieprawidłowego przygotowania dokumentów. Skutki z tym związane mogą być również widoczne w podatkach.

 1. Brak organizacji (obiegu i archiwizowania) dokumentów

Kolejnym błędem jest brak odpowiedniego obiegu i archiwizacji dokumentów. Należy dbać o to, aby dokumenty były uporządkowane i łatwo dostępne, najlepiej w formie online.

 1. Brak przemyślanej strategii sprzedaży

Wielu właścicieli firm sprzedaje swoje przedsiębiorstwa bez wcześniejszego przemyślenia strategii sprzedaży. Należy pamiętać, że proces sprzedaży firmy może trwać długo i wymaga odpowiedniej strategii oraz wsparcia doradcy transakcyjnego (doradcy ds. sprzedaży firm.

Podsumowanie

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przed sprzedażą firmy jest kluczowe dla uzyskania jak najwyższej ceny i uniknięcia nieporozumień w przyszłości. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie potrzebne dokumenty oraz skonsultować się z prawnikiem oraz doradcą podatkowym, aby uniknąć błędów. Pamiętaj również o odpowiedniej organizacji obiegu i archiwizowania  dokumentów oraz przemyślanej strategii sprzedaży. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na sukces w procesie sprzedaży firmy. Jeżeli szukasz wsparcia w sprzedaży firmy to napisz do nas.