Nowoczesna księgowa siedzi za biurkiem i doszkala się z prawa podatkowego

Nowoczesna samodzielna księgowa- nadzorca procesów księgowych i doradca podatkowy

Nowoczesna samodzielna księgowa – nadzorca procesów księgowych i doradca podatkowy

Wprowadzenie:

Księgowość to obecnie kluczowy element prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z usług specjalistów zajmujących się księgowością, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie procesów księgowych, jak również doradzają w kwestiach podatkowych. W dzisiejszych czasach samodzielna księgowa powinna kształcić się w takim kierunku, żeby z jednej strony być takim  nadzorcą procesów księgowych, a z drugiej strony jednocześnie doradcą podatkowym. Tak będą działać księgowi przyszłości.

W jakich kwestiach pomaga samodzielna księgowa?

Powinna dbać o to by procesy księgowe przebiegały prawidłowo, zgodne z przepisami prawa oraz jednocześnie były efektywne. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na automatyzację wielu procesów, co znacznie ułatwia pracę księgowych i pozwala na lepsze wykorzystanie ich czasu. W ramach swoich usług samodzielna księgowa może pomóc w takich kwestiach jak:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • planowanie i optymalizacja podatkowa,
 • raportowanie finansowe,
 • raportowanie zarządcze.

Nowoczesne technologie w pracy samodzielnej księgowej

Nowoczesne technologie są obecnie kluczowe w księgowości. Dzięki nim możliwe jest nie tylko szybsze i bardziej efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale również automatyzacja procesów księgowych. Oprogramowanie księgowe pozwala na optymalne czasowo i precyzyjne przetwarzanie danych, a wdrożenie systemów OCR umożliwia  automatyczne rozpoznawanie faktur i innych dokumentów księgowych. Możliwa jest również szybka identyfikacja błędów w dokumentach księgowych oraz generowanie raportów finansowych (obowiązkowych i dla celów zarządczych). Nowoczesne technologie pozwalają także na lepsze wykorzystanie czasu księgowych. Dzięki automatyzacji wielu procesów samodzielna księgowa ma więcej czasu na realizację bardziej skomplikowanych zadań, jak np. szeroko rozumianego  doradztwa podatkowego.

Samodzielna księgowa a doradztwo podatkowe

W obecnych czasach jednym z najważniejszych zadań, które powinna wykonywać samodzielna księgowa związane jest z doradztwem podatkowym. Księgowy, który  doradza w kwestiach podatkowych powinien zdać egzamin na doradcę podatkowego. Wtedy będąc na stanowisku samodzielnej księgowej możliwe będzie efektywne planowanie  podatkowe oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym klienta. W szczególności te pracę dotyczyć będą:

 • analizy podatkowej,
 • planowania podatkowego i składania wniosków o interpretacje indywidualne,
 • strukturalizacji transakcji (operacji),
 • wdrożenia rozwiązań,
 • zarządzania ryzykiem podatkowym.

Nowoczesna samodzielna  księgowa to osoba, która posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie podatków oraz jest w stanie doradzić w kwestiach związanych z podatkami. Tak będą działać księgowi przyszłości.

Raportowanie finansowe

Raportowanie finansowe to ważny element pracy samodzielnej księgowej. Odpowiada ona za przygotowanie sprawozdań finansowych,. Na ich podstawie zarząd firmy/właściciel firmy lub inni interesariusze mogą ocenić sytuację finansową  firmy i podejmować określone decyzje biznesowe. Obowiązkowe raportowanie finansowe jeżeli firma prowadzi pełną księgowość obejmuje przygotowanie:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • dodatkowy informacji i objaśnień
 • w przypadku wariantu rozszerzonego (badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta) również rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Warto zwrócić uwagę, że samodzielna księgowa przygotowuje te raporty finansowe nie tylko na zakończenie roku obrotowego. Może to robić np. kwartalnie na potrzeby zarządcze. W mniejszych firmach tam gdzie nie ma specjalisty ds. controllingu dodatkowo również przejmuje na siebie obowiązki związane z raportowaniem zarządczym.  Nowoczesne technologie pozwalają na szybkie i precyzyjne generowanie raportów finansowych i zarządczych, co znacznie ułatwia i przyśpiesza  pracę.

Podsumowanie

Nowoczesny samodzielna księgowa to osoba, która dba o prawidłowe funkcjonowanie procesów księgowych, doradza w kwestiach podatkowych oraz generuje raporty finansowe i zarządcze . Tak będą funkcjonować księgowi przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i automatyzacji procesów księgowych możliwe jest efektywne i szybkie prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie sprawozdawczości finansowej, podatkowej i zarządczej. Samodzielna księgowa powinna być osobą kreatywną, która posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie księgowości i podatków (uprawnienia doradcy podatkowego), w tym także umiejętności analityczne i miękkie. Czasami jednak  samodzielna księgowa potrzebuje wsparcia w analizie ryzyka podatkowego – sprawdzimy to bezpłatnie dla Ciebie. Napisz do nas.